than sung pem c4

Thân súng sơn tĩnh Wagner PEM C4