Ngành sơn tĩnh điện

Kim dẹt PEM C4

Ngành sơn tĩnh điện

Kim tròn PEM C4

Ngành sơn tĩnh điện

Típ hút bột Wagner

Ngành máy xây dựng

Ống dẫn sơn 15m

Ngành máy xây dựng

Lọc súng phun sơn

Ngành máy xây dựng

Đầu chụp bảo vệ

Ngành máy xây dựng

Béc phun sơn nước

Bơm sơn màng Wagner

BƠM MÀNG WAGNER ZIP52